نظرات ارائه شده در این سایت New Page 1

نظرات ارائه شده در این تالار ،نظر شخصی اعضاء بوده و بدیهی است نظر رسمی انجمن معتادان گمنام نمی باشد

ضمن تشکر از شما برای بازدید از سایت رسمی انجمن معتادان گمنام پیشنهاد می گردد هنگام ثبت نام در تالار گفتگو قسمت قوانین خصوصا (نام کاربری) را دقت نمائید.

New Page 1

این تالار صرفا برای گفتگو و تبادل تجربه بین اعضای انجمن معتادان گمنام راه‌اندازی شده

اگر شما از اعضای انجمن معتادان گمنام نیستید از توجه شما نسبت به این انجمن تشکر کرده تقاضامندیم برای آشنایی بیشتر با ما به صفحه اصلی سایت انجمن معتادان گمنام و نشریات مکتوب ما مراجعه نمایید


آمار تالار
در کل میانگین
ارسال‌ها: 6,860
موضوع‌ها: 379
اعضا: 5,484
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.86
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.16
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.29
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.25
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 17.1
عمومی
تازه‌ ترین عضو: Ibrahım
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 13.02%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب ترین تالار: قوانین، اطلاعیه ها و مشکلات فنی (با 187 ارسال , 4موضوع)

محبوب ترین ...
پر پاسخ ترین موضوع‌ها: پر بیننده ترین موضوع‌ها:
بهبودی و جلسات مجازی (173 پاسخ)
طرح سوالات جدید (107 پاسخ)
مشکلات فنی (76 پاسخ)
بهبودی و جلسات مجازی (81,269 بازدید)
طرح سوالات جدید (65,863 بازدید)
مشکلات فنی (44,670 بازدید)
جلسات اداری (34,051 بازدید)
تقابل فناوری اینترنت و پیام انجمن معتادان گمنام (21,482 بازدید)