نظرات ارائه شده در این سایت New Page 1

نظرات ارائه شده در این تالار ،نظر شخصی اعضاء بوده و بدیهی است نظر رسمی انجمن معتادان گمنام نمی باشد

ضمن تشکر از شما برای بازدید از سایت رسمی انجمن معتادان گمنام پیشنهاد می گردد هنگام ثبت نام در تالار گفتگو قسمت قوانین خصوصا (نام کاربری) را دقت نمائید.

New Page 1

این تالار صرفا برای گفتگو و تبادل تجربه بین اعضای انجمن معتادان گمنام راه‌اندازی شده

اگر شما از اعضای انجمن معتادان گمنام نیستید از توجه شما نسبت به این انجمن تشکر کرده تقاضامندیم برای آشنایی بیشتر با ما به صفحه اصلی سایت انجمن معتادان گمنام و نشریات مکتوب ما مراجعه نمایید


گرداننده کل
نام کاربری ایمیل پیام‌خصوصی
admin ارسال یک ایمیل به این کاربر
admin1 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin2 ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin3 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin5 ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
hasan

مدیران
نام کاربری انجمن ایمیل پیام‌خصوصی
admin5 قوانین، اطلاعیه ها و مشکلات فنی
گمنامی و اینترنت
ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
nazer8 اصول روابط عمومی ما
سنتهای دوازده گانه
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر سنتهای دوازده گانه
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر2 روزهای آموزش برای گروه‌ها
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر3 روزهای آموزش برای گروه‌ها
سنتهای دوازده گانه
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر4 روزهای آموزش برای گروه‌ها
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر5 مفاهیم خدماتی
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر6 روزهای آموزش برای گروه‌ها
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر7 روزهای آموزش برای گروه‌ها
ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر

گرداننده
نام کاربری ایمیل پیام‌خصوصی
admin4 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin6 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin7 ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
admin8 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
monshi ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر

ناظر تالار
نام کاربری ایمیل پیام‌خصوصی
Houman ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
nazer8 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
vahid.n ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر1 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر
ناظر5 ارسال یک ایمیل به این کاربر ارسال یک پیام‌خصوصی به این کاربر