تالار گفتگوی انجمن معتادان گمنام ایران
۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی انجمن معتادان گمنام ایران (http://forums.na-iran.org)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سنتهای دوازده گانه (/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: سنت یک (/forumdisplay.php?fid=71)
+----- انجمن: سوالات برای اعضا (/forumdisplay.php?fid=72)
+----- موضوع: ۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ (/showthread.php?tid=479)۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ - admin5 - ۹-۱۹-۱۳۹۶ ۰۱:۰۵ صبح

۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ آیا جا برای رشد دارم ؟


RE: ۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ - Shahryar.n - ۹-۲۴-۱۳۹۶ ۰۹:۲۵ عصر

با سرمشق قرار دادن اهداف بزرگی که بر اهداف کوچک احاطه دارند.مثلأ من با یکی از دوستان بهبودی ام مشکل دارم ،به هر دلیلی حضور ما برای هم احساس بد ایجاد می کند ،این جا ما نباید فقط متمرکز به همان احساس بد شویم و ما باید بر این تمرکز کنیم که اگر این انجمن نباشد برای دو مصرف کننده ی مواد مخدر در اوج انزوا و نگون بختی پیروزی بر یکدیگر چگونه معنا می شود؟!! باید برای حفظ گروه کارهای خدماتی انجام دهم— باید برای پست های فراگروهی داوطلب باشم—باید همواره در حال اجرای خدمات نهفته مثل سکوت در جلسات باشم—باید به تازه واردان خدمت کنم—باید صمیمانه به دیگران لبخند بزنم و منتقل کننده ی احساسات مثبت باشم—همیشه جا برای رشد وجود دارد و تمام این فعالیت ها فقط به NA خلاصه نمی شود و قطعأ در تمام چهارچوب های دیگر مثل روابط خانوادگی ،روابط دوستانه،روابط شغلی،رانندگی،روابط اجتماعی،روابط اداری و... کاربرد دارند.


RE: ۵ - چگونه منافع مشترک را در راس قرار دهم ؟ چگونه تعهد خود را نسبت به آن نشان میدهم ؟ - رامین - ۱۱-۱۱-۱۳۹۶ ۰۶:۱۳ عصر

واقعیت این است که من قبل از هر چیزی میبایست منافع مشترک را بشناسم .....
به نظر میرسد یکی از تعاریف منافع مشترک این باشد:
هر چیزی که در جهت مصالح و منافع گروه قرار گیرد منافع مشترک است هر چند با عقاید و دیدگاههای شخصی من منافات داشته باشد...
همینکه سعی میکنم روی عقاید شخصیم پافشاری نکنم و در جهت خود خواهیها و خودمحوریهایم حرکت نکنم عملا منافع مشترک را در راس قرار داده ام....وقتی اصول روحانی فروتنی و از خودگذشتگی و دیگرخواهی را سرلوحه روابط درون گروهیم قرار میدهم عملا تعهد خود را نسبت به منافع مشترک نشان داده ام ....
رعایت امنیت جلسات، مشارکت سالم و اصولی حضور موثر در جلسات اداری همگی مصادیقی هستند که به کمک آنها میتوان تعهد خود را به منافع مشترک نشان داد.....