تالار گفتگوی انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه کامل: نحوه برگزاری(فرمت)
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

نحوه برگزاری(فرمت)

موضوع‌های مهم

  1. نحوه اجرای فرمت روزهای آموزش (33 پاسخ)

موضوع‌ها

  1. فورمت جلسات (28 پاسخ)
لینک مرجع